Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Monday, December 08, 2008

Tabut Pada Zaman Nabi Daud

6:1 Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, tiga puluh ribu orang banyaknya.
6:2 Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale-Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama TUHAN semesta alam yang bertakhta di atas kerubim.
6:3 Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu.
6:4 Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu.
6:5 Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap.
6:6 Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir.
6:7 Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu; ia mati di sana dekat tabut Allah itu.
6:8 Daud menjadi marah, karena TUHAN telah menyambar Uza demikian hebatnya; maka tempat itu disebut orang Peres-Uza sampai sekarang.
6:9 Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada TUHAN, lalu katanya: "Bagaimana tabut TUHAN itu dapat sampai kepadaku?"
6:10 Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut TUHAN itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu.
6:11 Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gat itu, dan TUHAN memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya.
6:12 Diberitahukanlah kepada raja Daud, demikian: "TUHAN memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu." Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita.
6:13 Apabila pengangkat-pengangkat tabut TUHAN itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan.
6:14 Dan Daud menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga; ia berbaju efod dari kain lenan.
6:15 Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut TUHAN itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala.
6:16 Ketika tabut TUHAN itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan TUHAN. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya.
6:17 Tabut TUHAN itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan TUHAN.
(Samuel 2)

PENJELASAN:

Selama dua puluh tahun tabut tersimpan di rumah Abinadab hinggakan orang-orang Bani Israil tidak mempedulikannya lagi. Tibalah zaman Nabi Daud. Nabi Daud juga kurang mengambil tahu ehwal tabut kerana sibuk dengan peperangan. Satu ketika Nabi Daud merancang untuk memindahkan tabut ke Jerusalem memandangkan dia sudah mendapat kuasa di sana iaitu di Zion. Tabut pun diambil dari rumah Abinadab di Baale-Yehuda (nama lain bagi Kiryat-Yearim) lalu dibawa dengan kereta lembu.

Siapa yang mengangkat tabut ke atas kereta lembu? Boleh jadi Nabi Daud dan/ ataupun para pendeta Bani Levi. Tiada maklumat yang saya temukan.

Dalam perjalanan, lembu-lembu itu tergelincir. Salah seorang anak Abinadab bernama Uza yang mengiringi tabut segera memegang tabut itu. Tuhan murka lalu mencabut nyawa Uza di situ. Penyebab kematiannya tidaklah diketahui. Hal ini menunjukkan tabut bukanlah boleh disentuh oleh sebarangan orang.

Pesan Nabi Daud:
"Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih TUHAN untuk mengangkat tabut TUHAN dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya."
(Tawarikh 1 15:2)

Tentang hal ini, ada pendapat mengatakan cerita-cerita musibah menyentuh tabut hanyalah dongengan Bani Israil. Tujuannya supaya bangsa-bangsa lain tidak berani mengambil tabut ataupun membukanya. Wallahualam.

Nabi Daud berasa tidak puas hati kerana niat baiknya untuk memindahkan tabut ke tempat yang lebih baik menerima halangan daripada Tuhan pula. Dia tidak jadi meneruskan pemindahan tabut lalu meletakkannya di rumah Obed-Edom.

Mengapa niat baik Nabi Daud tidak diredhai Tuhan? Rupa-rupanya Nabi Daud terlupa untuk memindahkan tabut itu mengikut tatacara yang telah ditetapkan Tuhan sejak zaman Nabi Musa. Tabut mestilah diusung, bukan dibawa dengan kereta lembu. Yang membawa tabut menggunakan kereta lembu ialah orang-orang Palestin ketika mereka memulangkan tabut kepada Bani Israil. (1)

Selepas itu barulah Nabi Daud memindahkan tabut ke Jerusalem dengan cara yang betul. Tabut diletakkan dalam sebuah khemah yang khas untuknya di Jerusalem.

No comments:

Related Posts with Thumbnails