Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Saturday, December 06, 2008

Pendahuluan

Tabut disebut dalam al-Quran. Apa itu tabut? Siapa yang membuatnya? Bila ia dibuat? Mengapa ia dibuat? Untuk apa ia dibuat? Apa isi di dalamnya? Apa terjadi kepadanya? Apa keistimewaan tabut? Di mana ia sekarang? Pelbagai persoalan tentang tabut diajukan. Saya kongsikan sedikit pengetahuan tentangnya.

No comments:

Related Posts with Thumbnails