Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Thursday, December 18, 2008

Bila Kiamat Akan Berlaku?

-->
Allah SWT berkata kepada Nabi Muhammad tentang hari kehancuran seperti berikut:
“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang saat itu (hari kehancuran), “Bilakah masa datangnya (hari kehancuran itu)?” Katakanlah, “Sesungguhnya maklumat tentang hal itu ada pada Tuhanku. Tiada siapapun yang dapat menerangkan waktu datangnya (hari kehancuran itu) melainkan Dia. Amatlah berat (kejadian hari kehancuran itu) di langit dan di bumi. (Hari kehancuran itu) Tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut.” Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) seolah-olah engkau memang tahu tentangnya. Katakanlah (wahai Muhammad), “Sesungguhnya maklumat tentangnya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
(Al-A’raaf: 187)

Berpandukan ayat ini, jelaslah kepada kita sememangnya tidak ada sesiapapun yang dapat memberikan jawapan kepada soalan, “Bila akan berlaku hari kehancuran?”

Injil Markus daripada Alkitab (Bible) menyokong hal ini dengan kata-kata Jesus (Nabi Isa as) yang berbunyi:
"Heaven and earth will pass away, but My words will by no means pass away. "But of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.”
(Mark 13: 31-32, New King James Version)

Maksudnya:
“Langit dan bumi akan lenyap (hari kehancuran), tetapi perkataan-perkataanku tidak akan lenyap. Namun tentang hari dan masa (berlakunya kehancuran) itu tidak ada sesiapapun yang tahu, tidak (diketahui) juga oleh para malaikat di syurga, tidak (diketahui oleh) Anak (Jesus), tetapi hanya Bapa (iaitu Allah saja yang tahu).”

Kesimpulannya, jangan sama sekali percaya dengan tarikh dan tahun-tahun hari kehancuran yang diramalkan oleh sesiapapun. Hari kehancuran akan berlaku pada waktu yang memang tidak disangka-sangka (secara mengejut) oleh sesiapapun.

Hal inilah yang ditekankan oleh Tuhan dalam firman-Nya yang bermaksud:
“(Hari kehancuran itu) Tidak datang kepada kamu melainkan SECARA MENGEJUT.”

No comments:

Related Posts with Thumbnails