Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Thursday, December 31, 2009

3. Mencari Empayar TerbesarSekarang kita sedang mencari empayar terbesar pada zaman Nabi Ibrahim.


Bilakah zaman Nabi Ibrahim (disebut Abram dan Abraham dalam Bible/ Alkitab) as?

Nabi Ibrahim as dipercayai hidup sekitar 2000 Sebelum Masehi. Mari lihat beberapa sandaran kita.


“Born Theological figure - traditionally 2000 BC. Died Theological figure - traditionally 1825 BC.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Abram


“Abraham, originally called Abram, was Israel's first great patriarch. He probably lived in the late 3d or early 2d millennium BC ...”

http://mb-soft.com/believe/txh/abraham.htm


“According to Jewish tradition, Abraham was born under the name Abram in the city of Ur in Babylonia in the year 1948 from Creation (circa 1800 BCE).”

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/abraham.html


“Abraham is believed to have lived around 2000 BCE, and died at the age of 175 years according to the Biblical (Old Testament) as well as Muslim sources.”

http://i-cias.com/e.o/abraham.htm


“2166 SM: Nabi Ibrahim lahir di Ur, Mesopotamia selatan (Iraq)...”

(“Yakjuj & Makjuj- Bencana di Sebalik Gunung” oleh Muhammad Alexander, ms 220)


Tidak ada satu tahun yang pasti, namun kita boleh buat kesimpulan bahawa Nabi Ibrahim as mungkin hidup sekitar tahun 2200 Sebelum Masehi hingga 1800 Sebelum Masehi. Sekarang kita pergi ke empayar terbesar pada zaman itu.


Mengapa kita mencari empayar terbesar pada zaman Nabi Ibrahim?

Kerana pastinya Maharaja Zulqarnainlah yang menerajui empayar terbesar itu. Sekiranya ada empayar lain yang lebih besar yang sezaman dengannya, maka peneraju empayar yang lebih kecil itu tentunya bukan Maharaja Zulqarnain.


Apakah empayar terbesar pada zaman Nabi Ibrahim?

Itulah Empayar Akkad (Akkadian Empire). Bahkan, itulah empayar pertama di dunia dan tiada empayar lain yang sezaman dengannya. Oleh kerana tiada pilihan lain, sekarang kita akan terbang ke Empayar Akkad.Empayar Akkad


Sesetengah pihak menggambarkan perluasan kuasa yang dilakukan oleh Empayar Akkad sebagaimana dalam peta ini.

http://timothyministries.org/theologicaldictionary/li.aspx?i=AkkadianEmpire2_large.png&d=Akkadian%20Empire


Empayar Akkad diasaskan oleh Maharaja Sargon (Sargon the Great/ King Sargon I/ Sarru-kin). Ia berpusat di Babylon, Iraq hari ini. Di sinilah tamadun terawal manusia muncul, iaitu tamadun Sumeria. Empayar Akkad mencapai kegemilangannya pada zaman Maharaja Naram-Sin, cucu kepada Sargon. Berikut ialah beberapa orang raja yang dipercayai pernah menerajui empayar ini:

1. Sargon Agung

2. Rimush (anak Sargon)

3. Manishtu (adik Rimush)

4. Naram-Sin (anak Manishtu, cucu Sargon)

5. Shar-Kali-Sharri (anak Naram-Sin)

6. Dudu

7. Shadarul (1)


http://www.historyforkids.org/learn/westasia/art/akkadians.htm


http://finickypenguin.wordpress.com/2009/08/18/awesome-or-not-3-sargon/


http://faculty.mdc.edu/jmcnair/Joe12pages/sargon_is_the_great_teacher_who_.htm


Beberapa patung yang dipercayai sebagai menggambarkan Maharaja Sargon. Sebahagian pihak pula mendakwa ia gambaran Maharaja Naram-Sin dan lain-lain.Empayar Akkad mulai lemah pada zaman Shar-Kali-Sharri akibat serangan oleh kaum Guti (Gutians) yang tidak bertamadun dari Pergunungan Zagros di Parsi (2). Akhirnya empayar ini hilang dalam pemerintahan raja-raja yang lemah.


“According to the Sumerian king list, the first five rulers of Akkad (Sargon, Rimush, Manishtusu, Naram-Sin, and Shar-kali-sharri) ruled for a total of 142 years; Sargon alone ruled for 56. Although these figures cannot be checked, they are probably trustworthy, because the king list for Ur III, even if 250 years later, did transmit dates that proved to be accurate.” (3)


Siapakah tokoh besar yang sezaman dengan Nabi Ibrahim as? Tentu saja Raja Namrud! Anda kenal Raja Namrud? Kini saya akan membawa anda untuk berkenalan dengan seseorang yang saya percaya sebagai Raja Namrud. Jom!


(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Akkadian_Empire

(2) Ibid

(3) http://www.angelfire.com/nt/Gilgamesh/akkadian.html

Wednesday, December 30, 2009

2. Mencari Zaman Zulqarnain

1. Pendahuluan

2. Mencari Zaman Zulqarnain


MENCARI ZAMAN ZULQARNAIN


Langkah pertama kita ialah mencari zaman Maharaja Zulqarnain itu. Dia hidup, memerintah dan mengembara pada zaman yang mana? Setelah kita mengenal pasti zaman hidupnya, barulah kita dapat mengenal pasti siapa orangnya. Kita akan mencari raja-raja besar pada zaman itu yang salah seorang daripada mereka tentunya Maharaja Zulqarnain.


Pada pandangan saya, Maharaja Zulqarnain hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim as.Sandaran-sandaran Kita


Berdasarkan buku “Lelaki Misteri dalam Al-Quran- Iskandar Zulkarnain (bahagian pertama)” oleh Muhammad Khair Ramadhan Yusuf, saya memperolehi maklumat-maklumat berikut:


Hasan al-Basri berkata: “Zulqarnain ialah seorang raja yang hidup selepas zaman (Raja) Namrud.”

(Ulasan saya- Raja Namrud ialah orang yang membakar Nabi Ibrahim. Akhirnya dia mati akibat serangan serangga)


Daripada Hasan al-Basri juga telah diriwayatkan bahawa Zulqarnain ialah seorang raja. Dia memerangi Namrud bin Kana’an.”

(Ulasan saya- Sezaman dengan Namrud memungkinkan Maharaja Zulqarnain juga hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim)


Sesetengah ahli tafsir menyatakan bahawa dia hidup selepas Namrud bin Kana’an. Al-Azraqi dan lain-lainnya menyebutkan bahawa Zulqarnain telah memeluk agama Islam dengan (melalui Nabi) Ibrahim al-Khalil, dan bertawaf bersama-samanya di Kaabah al-Mukarramah beserta (Nabi) Ismail as.


Riwayat seperti ini turut dinyatakan oleh Syeikh al-Liji di dalam kitab tafsirnya yang menjelaskan bahawa Zulqarnain hidup pada zaman Ibrahim al-Khalil dan bertawaf di Kaabah bersama-sama dengan menteri atau pembantunya yang bernama Khidhir.


Diriwayatkan daripada Ubaid bin Umair dan anaknya Abdullah serta lain-lain, bahawa Zulqarnain telah berjalan kaki untuk pergi menunaikan haji. Apabila berita kedatangannya itu sampai ke pengetahuan Nabi Ibrahim as, baginda pun terus pergi berjumpanya dan mendoakan untuknya, di samping mewasiatkannya dengan beberapa perkara.


Dikatakan bahawa Zulqarnain datang dengan menaiki kuda. Dia berkata: “Saya tidak akan menunggang kuda di negeri yang ada Ibrahim al-Khalil (Al-Bidayah wa an-Nihayah, jilid dua, ms 108)


Di dalam kitab Muhadarat Awa’il ada disebutkan bahawa Zulqarnain ialah orang yang pertama berjabat tangan dan memeluk Ibrahim as.


Beberapa ahli sejarah yang boleh dipercayai menceritakan bahawa Ibrahim bertemu Zulqarnain di Tanah Suci Mekah, lalu Zulqarnain memeluk dan berjabat tangan dengan baginda. Baginda as memberinya tanda atau bendera. Zulqarnain mengikuti syariat dan millah Ibrahim as, dan menyeru menyeru manusia kepada hukum-hukum Allah.


Menurut fakta yang tercatat di dalam kitab Syarah Aini... yang sahihnya ialah bahawa Zulqarnain hidup pada zaman Ibrahim al-Khalil as...


Ibnu al-Qayyim berkata dalam Ighathah al-Lahfan tentang falsafah... (Alexander the Great) al-Macedonia ini ialah musyrik dan penyembah berhala. Tempoh antara beliau (Zulqarnain sebenar) dan al-Masih (Nabi Isa as) ialah 1900 tahun.

(Ulasan saya- Maksudnya Maharaja Zulqarnain hidup sekitar 1900 tahun Sebelum Masehi. Pada zaman itulah diberitakan Nabi Ibrahim as hidup)Buku “Yakjuj & Makjuj- Bencana di Sebalik Gunung” oleh Muhammad Alexander pula memberikan kita maklumat berikut:


Terdapat beberapa calon Zulqarnain, iaitu: 1. Zulqarnain yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Pendapat ini didukung oleh Ubaid bin Umair ( salah seorang tokoh di kalangan tabi’in).Maklumat-maklumat ini jika dikumpulkan sekali, memberikan kita satu kemungkinan besar bahawa Maharaja Zulqarnain itu memang hidup pada zaman Nabi Ibrahim as.Perhatikan Selawat Kita


Kita lihat pula bacaan selawat pada tahiyyat akhir dalam solat kita sehari-hari. Selain kita berselawat kepada Nabi Muhammad saw dan keluarganya, kita juga digalakkan berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mengapa Nabi Ibrahim dan bukan nabi-nabi lain?


Ada kemungkinan kerana ajaran Nabi Ibrahim yang asli pernah tersebar ke seluruh pelusuk dunia yang didiami manusia, khususnya di semua tempat yang mempunyai kerajaan-kerajaan besar, yakni ‘superpower’ dunia ketika itu. Kini giliran ajaran Nabi Muhammad saw yang tulen pula tersebar ke seluruh dunia, termasuklah di negara-negara kuasa besar dunia. Di situ persamaannya. Tidak ada ajaran nabi-nabi lain yang pernah tersebar sebegitu rupa.


Ajaran Nabi Isa as juga tersebar ke seluruh dunia. Bagaimana?

Ya, tetapi bukan yang aslinya.


Bukankah ajaran Nabi Nuh juga tersebar ke seluruh dunia yang diduduki manusia ada zamannya?

Ajaran Nabi Nuh tersebar ketika dunia belum punya kerajaan-kerajaan besar.


Ajaran asal Nabi Ibrahim tidak sampai ke India, China, Rusia dan Eropah. Tidak ada tokoh yang pernah meluaskan empayar sebegitu luas termasuklah Maharaja Alexander Macedonia dan Maharaja Cyrus. Bagaimana?

Pada zaman Nabi Ibrahim, belum ada kerajaan besar di India, China, Rusia dan Eropah. Pada zaman Alexander dan Cyrus, sudah ada. Di situ perbezaannya. Jadi tokoh yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim itulah yang benar-benar telah menguasai semua kerajaan besar dari Timur hingga ke Barat pada zaman itu. Ketika itu, sesiapa yang berjaya mengusai kerajaan-kerajaan besar dari Parsi hingga ke Mesir, di kira sebagai Penguasa Mutlak Timur dan Barat kerana tidak ada kerajaan besar di tempat-tempat lain.


Bagaimana ajaran asal Nabi Ibrahim boleh tersebar sebegitu luas?

Kerana ada tokoh besar yang membawanya ke serata penjuru dunia ketika itu iaitu Maharaja Zulqarnain. Tokoh ini berjaya menguasai kesemua kerajaan besar dunia ketika itu sambil menyebarkan ajaran Nabi Ibrahim.Kesimpulan Kecil


Setakat ini, kita sudah bertemu dengan tokoh yang hidup sezaman dengan Maharaja Zulqarnain iaitu Nabi Ibrahim as. Sekarang kita akan bertapak ke langkahan kedua, iaitu mencari zaman hidup Nabi Ibrahim as. Dari situ kita akan mencari tokoh-tokoh besar dunia yang hidup pada zaman tersebut, yang salah seorang daripada mereka ialah Maharaja Zulqarnain.

Wednesday, December 16, 2009

Kuliah - Statistik Anak Luar Nikah & ZinaDari tahun 2000-2008, seramai 83,700 orang anak luar nikah berjaya dikesan Jabatan Pendaftaran Negara.
Dalam setahun, berapa orang?
Dalam sebulan, berapa orang?
Dalam sehari, berapa orang?
Dalam sejam, berapa orang?

Tuesday, December 08, 2009

Perokok Muslim Mampu Selamatkan Al-Aqsa

Jumlah penduduk dunia- 6.5 billion.

Jumlah orang-orang Islam- 1.3 billion.

Jumlah perokok di dunia- 1.15 billion.

Jumlah Muslim yang merokok- lebih kurang 400 juta orang. (140 juta orang di Indonesia)

Pengeluar rokok terbesar di dunia- Phillip Morris.

Sumbangan Phillip Morris kepada Israel- 12% daripada keuntungan yang mereka perolehi (belum masuk sumbangan syarikat-syarikat lain)

Jika seorang perokok Muslim menghabiskan satu bungkus rokok sehari, bererti mereka membakar 400 juta bungkus rokok sehari.

Katakanlah harga sebungkus rokok sekitar US$ 1.00, bererti perbelanjaan umat Islam untuk rokok ialah US$ 400 juta sehari.

Kalau 50% perokok Islam membeli produk Philip Morris, bererti mereka menghisap 200 juta bungkus rokok produk Philip Morris sehari (US$ 200 juta)

Rata-rata keuntungan rokok produk Philip Morris - 10% untuk setiap bungkus.

Maksudnya Phillip Morris dapat UNTUNG BERSIH US$ 20 juta sehari daripada umat Islam sahaja.

12% untuk Israel. Maka pada setiap hari perokok yang beragama Islam menghadiahkan kepada negara haram Israel sekitar US$ 2.4 juta. Setiap bulan Israel tersenyum memperolehi US 28.8 juta dari umat Islam yang merokok. Hampir US$ 300 juta setahun (tidak termasuk sumbangan dari syarikat-syarikat rokok lain).

Umat Islam yang merokok membakar US$ 400 juta SEHARI. Padahal perbelanjaan untuk mengurus dan memerdekakan Palestin khususnya Al-Aqsa memerlukan US$ 500 SETAHUN. Dua hari umat Islam berhenti merokok dalam setahun, sudah cukup untuk Palestin.

Tidakkah kita berasa apa-apa?


*Data-data ini diperolehi dan saya huraikan semula dari laman berikut: http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/believe-it-or-not.htm

Related Posts with Thumbnails