Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Saturday, September 12, 2015

Video - Kuliah Khatam Kitab Tauhidhttps://www.youtube.com/watch?v=zKyBw-KDiaI


Kuliah majlis khatam Kitab Tauhid (kitab ke-2 daripada 40 kitab dalam kitab besar Ihya' 'Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali).
Related Posts with Thumbnails