Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Saturday, March 08, 2014

Projek : Terjemahan Kitab Tao Te Ching

FASAL 1

Tao yang dapat dibicarakan bukanlah Tao yang abadi (yang kekal, yang bertahan dan tidak terubah).
Nama yang dapat dinamakan bukanlah nama yang abadi.

Tanpa bernama (kekosongan) ialah asal langit dan bumi.
Dengan bernama, ibu segala benda (ciptaan).

Tiadakanlah (“tetap tiadalah”), maka ternyatalah yang ghaib (yang rahsia) itu.
(Tetapi jika masih dengan) “tetap ada”, (yang ternampak/kelihatan) ialah manifestasi (hanyalah bingkai luaran semua yang kita lihat).

Kedua-duanya asalnya adalah (dari sumber yang) sama, tetapi menerima nama-nama yang berbeza.
(Itulah) misteri/ rahsia/ keghaiban.
Misteri dalam misteri (misteri yang terdalam daripada segala yang terpendam dan mengkagumkan/ rahsia dalam rahsia).
Gerbang segala keghaiban/kerahsiaan.

FASAL  2

Apabila dunia (manusia khususnya) tahu apa yang dikatakan cantik, maka (daripada itu) lahirlah ketidakcantikan (sebagai lawannya).
Apabila semua tahu apa itu kebaikan, maka (daripada itu) zahirlah keburukan (sebagai lawannya).

Jadi begitulah, ada (keberadaan) dan tidak ada (ketidakberadaan) itu saling melahirkan antara satu sama lain.

Kemudahan dan kesukaran saling melengkapi.
Pendek dan panjang saling melahirkan (lahir daripada kontra antara kedua-duanya).
Tinggi dan rendah saling mengimbangi (saling bersandaran, muncul daripada pertentangan antara kedua-duanya).
Nada (muzik/bunyi) dan suara menjadi harmoni melalui interaksi antara kedua-duanya.

Oleh itu Yang Bijaksana (Yang Budiman, Yang Berhikmah) bekerja tanpa tindakan dan memberi pelajaran tanpa ucapan/ kata-kata.
KeranaNya segala-galanya berkembang tanpa Dia mendorongnya.
Hidup (segalanya) tanpa dakwaan memiliki (semua makhluk itu).
Berbuat tanpa Dia menjadi sandarannya.

Walaupun berjasa, Dia tidak membuat apa-apa tuntutan.
Oleh itu Dia tetap berterusan/berkelanjutan (kerana Dia tidak untung/bertambah apa-apa dan tidak rugi/ berkurang apa-apa pun… maksudnya Dia sempurna)

FASAL 3

(Apabila kita ) tidak mengangkat kebijaksanaan (secara melampau), manusia akan terhindar daripada saling bersaing dan berlumba-lumba.

(Jika kita) tidak menghargai benda-benda yang berharga/ sukar diperolehi (secara melampau), (akan dapat) mencegah daripada (manusia menjadi) pencuri.

(Jika) tidak diperlihatkan (kepada kita dan mereka) apa yang dapat membangkitkan keinginan (kita dan mereka), akan dapat mencegah daripada kekalutan fikiran.

Oleh itu, (pemerintah) yang bijaksana/ yang berhikmah memerintah dengan
mengosongkan hati/fikiran mereka (daripada kehendak-kehendak nafsu),
mengisi perut mereka,  
melemahkan keinginan/ nafsu mereka,
meneguhkan/menguatkan tulang mereka.

Membuatkan mereka tidak tahu dan (apabila mereka tidak tahu, maka mereka pun akan) tidak terpengaruh dengan nafsu.
Bagi mereka yang tahu pula, tahan mereka daripada berbuat (melayani kehendka nafsu itu).
Dengan tidak berbuat, semua akan jadi teratur.

FASAL 4

Tao adalah kekosongan suatu bekas, yang dalam memanfaatkannya hendaklah kosong, bukannya melalui kepenuhan.

(Dia) Agung lagi mendalam, Dialah sumber sejati segala-galanya.

Tumpulkan ketajaman.
Huraikan segala.
Melembutkan/ menawarkan/ menyembunyikan kecerahan/ gemerlapan. (agar bersesuaian dengan kekaburan yang lain).
Merata/ menyatu dengan debu.
Tenang/ lembut/ sunyi dan sentiasa ada.

(Aku dan kita) tidak tahu hakikat-Nya (dari mana asal-Nya, seperti apakah Dia)
Dia sudah ada sebelum adanya dewa (Tuhan).

FASAL 5

Langit dan bumi tidak berbelas-kasihan, memandang/ perlakukan segala sesuatu bagaikan anjing padang rumput (terbuang dan berkeliaran).
Yang Budiman tidak berperikemanusiaan, perlakukan semua orang seperti anjing padang rumput.

Ruang di antara langit dan bumi itu seperti peniup (pengepam) angin.
Kosong tetapi bukannya tanpa daya (tenaga).
Makin bergerak, makin banyak udara.

Banyak bercakap, membuang tenaga (menyebabkan keletihan/ kelelahan).
Lebih baik menjaga diri yang batin.

FASAL 6

Ruh/ semangat lembah nan abadi (tidak pernah berhenti, berterusan, sentiasa begitu).
Itulah ibu (segala) keghaiban/ misteri.
Gerbangnya itulah akar kepada langit dan bumi.
Tidak terputus (berterusan/ sentiasa ada).
Digunakan tanpa ada habisnya.

FASAL 7

 Langit dan bumi bertahan lama dan berlanjutan
kerana langit dan bumi tidak hidup dari diri mereka sendiri.
Sebab itulah kedua-duanya bertahan dan berlanjutan.

Yang Suci meletakkan diriNya terkebelakang (tidak menzahirkan diriNya)
maka Dia yang terhadapan.

Dia mengesampingkan diriNya
oleh itu diriNya tetap sebegitu.

Kerana Dia tidak mempunyai kepentingan peribadi (tidak berhajat kepada apa-apa)
maka Dia sempurna.

FASAL 8

Keterkemukaan (kepintaran/ kebaikan/ pemanfaat)  tertinggi itu laksana air.
Memberi manfaat kepada segala benda tanpa perebutan/ pertikaian, menempati tempat-tempat yang rendah yang tidak disukai orang.
Demikianlah kedekatan dengan Tao.

(Keutamaan/ keterkemukaan) tempat tinggal adalah dari segi lokasinya.
(Bagi) pemikiran ialah dari segi ketenangannya yang mendalam.
Memberi dengan kebaikan hati.
Berbicara dengan keikhlasan/ ketulusan.
Pemerintahan dengan peraturan/ ketertiban.
Bekerja/ berurusan dengan ketrampilan.
Bertindak dengan ketepatan masa.

Oleh kerana tidak berebut-rebutan

maka tidak adalah kesalahan dan kekesalan.


*bersambung...

Monday, March 03, 2014

Firaun Akhenaton - Sejarah dan Aqidahnya (video kuliah)


http://www.youtube.com/watch?v=jWxwqP3UR2I
- Perbandingan konsep keTuhanan Islam vs agama-agama lain.
- Kisah Fir'aun Akhenaton dan aqidahnya.
- Benarkah Akhenaton menyembah Tuhan Yang Esa?
- Beza antara Tuhan Amun dengan Tuhan Aton.
- Kisah anak Akhenaton iaitu Fir'aun Tutankhaton (Tutankhamun).
- Apa pula agama Tutankhamun?
- Kematian Tutankhamun yang misteri, sebagaimana bapanya juga.


http://www.youtube.com/watch?v=Vadj4GTI8jg
- Sambungan kisah Firaun Tutankhamun dan misteri kematiannya.
- Peranan Aye sebagai penasihat kepada Fir'aun Akhenaton dan Tutankhamun.
- Sedikit tentang Fir'aun Horemheb dan Ramses 1.


http://www.youtube.com/watch?v=70WdKqS65s4
- Imbas kembali sejarah dan aqidah Fir'aun Akhenaton.
- Kisah Fir'aun Tutankhamun, Aye, Horemheb, Ramesses 1, Seti 1, Ramesses 2 dan Merneptah.
- Kajian moden ke atas jasad Fir'aun Ramesses 1 yang membesarkan Nabi Musa dan Fir'aun Merneptah yang memburu Nabi Musa di Laut Merah.
Related Posts with Thumbnails