Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Tuesday, March 23, 2021

Penggunaan Nama Allah yang Ada Masalah dalam Alkitab

 Adakah dalam Alkitab itu kesalahan penggunaan nama "Allah"?

Ada. Yang salah ada, yang benar pun ada. Tetapi sangat banyak penggunaan "Allah" yang salah, mengkut versi-versi Alkitab tertentu.


Kita ambil contoh SATU AYAT SAHAJA dahulu iaitu dalam Alkitab pada bahagian Perjanjian Baru, tepatnya pada Injil Matius (Gospel of Matthew) fasal 4 ayat ke 10. Fasal 4 ini menceritakan kisah Yesus diuji oleh Iblis.


SATU CONTOH


"Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!" (Alkitab Terjemahan Baru, 1974)


Kalimah yang sepatutnya digunakan ialah "Allah, (yakni) Tuhanmu". Hal ini kerana "Allah" itu ialah nama kepada Tuhan sebenar, sedangkan "Tuhan" itu ialah "jawatan" bagi Allah.


Pada banyak ayat-ayat lain di serata Alkitab selalu ditulis "Tuhan, (iaitu) Allahmu" (atau "Tuhan, Allah kamu"). Sepatutnya ditulis "Allah, (iaitu) Tuhan kamu".


Dalam kes ini, nama Allah yang sepatutnya nama sebenar sudah ditukarkan kedudukannya kepada nama jawatan. Diterbalikkan pula. Mengapa ya?


CONTOH MUDAH


Contoh mudah dalam memahami hal ini:


"Berilah buku ini kepada PresidenJokowi kamu." Kedudukannya kan salah?

Sepatutnya "Berilah buku ini kepada JokowiPresiden kamu."


"Sampaikan salam saya kepada Ketua Kampung, Haji Umarmu." Susunannya salah.

Sepatutnya "Sampaikan salam saya kepada Haji Umar, Ketua Kampungmu."


Banyak sekali kesalahan bahasa sebegini. Entahlah apa tujuannya. Tetapi kelihatan seolah-olah ada usaha untuk menafikan yang "Allah" ialah nama kepada Tuhan sebenar. Sebaliknya "Allah" mahu diseertikan dengan "Tuhan" agar dipandang "Allah" itu jawatan dan "Tuhan" itu pun jawatan juga.


MENGAPA DIUBAH?


Padahal dalam Alkitab Terjemahan Lama, pada asalnya ditulis begini :

"Lalu kata Yesus kepadanya, "Nyahlah engkau dari sini, hai Iblis, karena telah tersurat: Hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu, dan beribadat hanya kepada-Nya sahaja." (Alkitab Terjemahan Lama, 1954)


Asalnya sudah betul, tetapi kemudiannya diubah. "Allah (yakni) Tuhanmu" tidak sama ertinya dengan "Tuhan, Allahmu". Mengapa diubah? Alkitab Terjemahan Lama tertulis lain, Alkitab Terjemahan Baru tertulis lain.


Dalam Bible-Bible berbahasa Inggeris, kalimah-kalimah itu disebut sebagai "Lord your God" atau "Lord thy God". Kedua-duanya jawatan, bukan nama.


Lord" itu jawatan, "God" itu pun jawatan juga. Tidak ada nama Allah di situ. Dalam Bible berbahasa Yunani (Greek), Ibrani (Hebrew) dan Latin (yang semuanya lebih awal daripada terjemahan Alkitab) pun tidak disebut nama "Allah".


CONTOH LAGI


Kesalahan lain berlaku dalam Alkitab Kabar Baik, pada ayat yang sama juga :

"Yesus menjawab, "Pergi kau, hai Penggoda! Dalam Alkitab tertulis: Sembahlah Tuhan, Allahmu, dan layanilah Dia saja!"


Juga dalam Alkitab WBTC :

"Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dari Aku, setan. Dalam Kitab Suci ditulis, 'Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu. Dan hanya Ia yang harus engkau layani.'"


CARA YANG BOLEHLAH DIKATAKAN TIDAK SALAH


Boleh sahaja jika mahu ditulis mengikut cara yang tidak salah, kerana telah terbukti dalam Alkitab-Alkitab berikut :


"Pergi kau, Iblis," kata Yesus. "Kitab Suci menyatakan, 'Yang harus disembah hanyalah Tuhan Allah. Hanya Dialah yang harus ditaati.'" (Alkitab Firman Allah Yang Hidup)


Kalimat "Tuhan Allah" biasa juga digunakan apabila orang Islam bercakap-cakap dengan orang bukan Islam. Kalimat "Tuhan Allah" dan "Tuhan Allahmu" tidak sama ertinya dengan "Tuhan, Allahmu" (yang ada tanda koma). Perhatikan baik-baik akan perbezaannya. Kalimat ini seumpama kalimat "basikal barumu", "adik ipar kamu", baju kurungmu", "Pakcik Jamilmu", "Uncle John kamu", dan seumpamanya.


Saya pernah menyaksikan orang Cina (Tiong Hua) bukan Muslim berkata kepada kawannya yang Muslim, "Jangan tipu aaa! Nanti Tuhan Alah marah sama lu." Ayat ini tidak boleh dikatakan salah.


Saya juga menyaksikan seorang murid India Hindu berkata kepada temannya murid Melayu Islam, "Woi, tiru ka? Tuhan Alah nampak semua tau! You tara takut ka?" Penggunaan nama "Allah" (disebut "Alah") dalam kata-katanya tidak boleh dikatakan salah.


Bukti lagi :

"Lalu sabda Isa kepadanya, "Pergilah, hai Iblis! Karena telah tersurat, 'Sembahlah Allah, Tuhanmu, dan hanya kepada-Nya sajalah kamu harus beribadah!' " (Alkitab Kitab Suci Injil)

Kalimat "Allah, Tuhanmu" tentu saja tidak salah.


"Lalu kata 'Isa kepadanya, "Pergilah engkau, hai setan; karena telah tersurat, "Sembahlah Allah Tuhanmu, maka kepadanya sahaja hendaklah engkau berbuat 'ibadat." (Alkitab Shellabear)

Kalimat "Allah Tuhanmu" tentu saja tidak salah.


"Habis itu, Isa kata sama dia, "Pergi-lah deri sini, hei Setan: kerna ada tersurat, 'Smbah-lah sama Allah, angkau punya Tuhan, dan chuma sama dia saja buat smbahyang.'" (Alkitab Melayu Baba)

Kalimat "Allah, engkau punya Tuhan" tentu saja tidak salah.


"Lantas Jesoes berkata sama dia: Pergilah setan! karna ada tertoelis: "Kamoe mesti sembah soedjoed sama Toehan Allahmoe, dan berbakti tjoema sama Allah sadja." (Alkitab Klinkert 1863)

Kalimat "kamu mesti sembah sujud sama Tuhan Allahmu" tidak boleh dikatakan salah.


"Tatkala itoe kata Isa kapadanja: Njahlah engkau, hai sjaitan, karena adalah tersoerat: "Hendaklah kamoe menjembah Toehan Allahmoe dan beribadat hanja kapada Toehan sadja." (Alkitab Klinkert 1870)

Kalimatnya "Tuhan Allahmu". Sama seperti "baju kurungmu" yang kita sentuh di atas tadi.


"Maka berkatalah Jesus kepadanja: Enjahlah, hai setan, karena ada tersurat: engkau harus menjembah Tuhanmu Allah dan mengabdi hanja kepada Dia." (Alkitab Ende)

Kalimat "Tuhanmu Allah" juga tidaklah salah.


Sebagai muqaddimah, inilah satu contoh untuk kita. Begitulah perbezaan dari segi CARA PENGGUNAAN nama "Allah" yang betul dan yang salah. Dalam artikel seterusnya nanti akan dibentangkan lagi.


SATU PEMERHATIAN


Dari sudut yang lain, apabila Jesus menghalau Iblis dan berkata kepada Iblis : "Engkau mestilah menyembah Allah Tuhanmu, dan hanya kepada Dia sahajalah engkau berbakti."


Ayat ini menunjukkan Jesus bukanlah Tuhan, dia tidak mengaku dirinya Tuhan, dan tidak memperingatkan Iblis agar menyembah dirinya. Yang mesti disembah hanyalah Tuhan sebenar iaitu Yhwh (Yahweh, Yehovah, Yehowah). Begitulah nama Tuhan yang terdapat dalam syariat Musa dan Jesus. Yang mesti diberikan kebaktian (pengabdian, peribadahan, penyembahan dan sebagainya) hanyalah kepada Tuhan sebenar sahaja iaitu Yhwh. Jesus tidak termasuk sekali.


Jika tidak, sudah tentulah Jesus akan berkata berkata kepada Iblis : "Engkau mestilah menyembah Aku Tuhanmu, dan hanya kepada Aku sahajalah engkau mesti berbakti."


Atau pun Jesus akan berkata kepada Iblis : "Engkau mestilah menyembah Allah Tuhanmu dan Aku Tuhanmu, dan hanya kepada Allah dan Akulah engkau mesti berbakti."


KESIMPULAN


Nama Tuhan sebenar menurut Musa dan Jesus sudah ada, maka mengapa ditinggalkan? Pakailah nama yang sangat mulia itu, tidak perlulah menggunakan nama Tuhan sebenar dalam bahasa lain khususnya daripada bahasa Arab iaitu Allah.


Jika hendak gunakan nama atau gelaran Tuhan dalam bahasa Nusantara iaitu dalam rumpun bahasa Melayu pun boleh sahaja. Lebih-lebih lagi jika bagi anda nama sebenar dan nama jawatan itu sama sahaja. Sebutlah Tuhan menurut tempat anda, atau keturunan anda, atau agama lama kaum anda di Nusantara seperti Dewata Mulya Raya, Sang Hyang Tunggal, Aki Kopuno, Rangying, Sang Hyang Kersa, Dewata Seuwae, Mansren Manggundi, Dibata Mula, Mulajadi Nabolon, Kinorohingan, Mawulu Tau-Majii Tau, Lowalangi, Puang Matua, Mawu Ruwata, Lowalangi, Adi Parasakti dan sebagainya. Inilah contoh nama-nama yang lebih dekat dan lebih selalu anda gunakan dari segi tempat, sejarah dan keturunan. Mengapa nama "Allah" juga yang sangat mahu digunakan?Abu Zulfiqar Al-Amsyari

14 Mac 2021

 

No comments:

Related Posts with Thumbnails