Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Tuesday, May 28, 2013

KIsah Harut dan Marut (video kuliah)


- Ilmu Harut dan Marut.
- Kisah mulut ke mulut tentang Harut dan Marut.
- 3 sebab tercelanya ilmu nujum.
http://www.youtube.com/watch?v=3WV2KK3ysto

No comments:

Related Posts with Thumbnails