Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Friday, March 11, 2011

Kembara ke Sidratul Muntaha 98-102

KEMBARA KE SIDRATUL MUNTAHA 98

Gambaran neraka menurut Al-Quran

KEMBARA KE SIDRATUL MUNTAHA 99
http://www.youtube.com/watch?v=nXrPYNIc-b8
- Nasib orang yang bunuh diri, di neraka nanti.
- Titian yang merentangi neraka.
- Besi pengait dan berduri dari dalam neraka, yang mengait para pelintas titian.
- Apa makanan penghuni neraka?
- Syafaat Nabi.

KEMBARA KE SIDRATUL MUNTAHA 100
http://www.youtube.com/watch?v=GN3x7jK-Y2Q
- Jambatan atas Neraka.
- Kepantasan orang-orang mukmin melintas jambatan itu.
- 3 golongan pelintas.
- Cahaya yang memandu kita di hari akhirat.
- Orang-orang munafik juga dapat cahaya penyuluh, tapi...
- 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk Syurga tanpa hisab.
- Nasib Abu Talib, bapa saudara nabi.
- Neraka cetek vs neraka dalam.

KEMBARA KE SIDRATUL MUNTAHA 101
http://www.youtube.com/watch?v=x2uR6DKU8Jw
- Sepanas manakah api Neraka?
- Gambaran Neraka menurut hadis-hadis.
- Neraka menurut Bible

KEMBARA KE SIDRATUL MUNTAHA 102
http://www.youtube.com/watch?v=tQCWk7yN5ws
- Neraka pada pandangan agama Hindu.
- Asal sebutan "neraka".
- Dewa Naraka & Dewi Pertiwi
- Mengapa ramai orang tak berasa rindu akan syurga dan tak berasa takut akan neraka?

No comments:

Related Posts with Thumbnails