Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Thursday, April 18, 2019

Bahagian 2 Daurah KItab Al-Munqiz min adh-Dhalal

Bahagian 2 DAURAH KITAB AL-MUNQIZ MIN ADH-DHALAL (Selamat daripada Sesat) Karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali Ahad 14 April 2019 Surau An-Nur, Sg Nyior, Trong, Perak. Antara isi kandungan bah. 2 : - Tentang ilmu wilayah indera, wilayah aqal dan wilayah qalbu dan potensinya. Sejauh mana ia mampu pergi? - Tentang otak &/vs jantung. Aqal &/vs qalbu. - Tentang ilmu falak (atau lebih tepat lagi ilmu alam) Imam Al-Ghazali dan para penerusnya. - Tentang kaitan antara ilmu sufi dengan ilmu falak dan ilmu tentang Isra’ wal Mi’raj. - Apakah perbezaan antara ilmu falak dan ilmu astronomi? - Antara usaha memenangkan atau menyeimbangkan qalbu ke atas penguasaan aqal. - Mengapa ibadah solat lebih mengikut matahari manakala ibadah-ibadah fardhu yang lain lebih mengikut bulan? Apakah rahsianya? - Dalam kajian perjalanan keruhanian ini, mengapa Imam Al-Ghazali mengambil 4 golongan sahaja? *** Makluman – Dalam kuliah ini, apabila penerangan dibuat di papan putih, suara akan jadi perlahan, dan apabila kembali ke meja, suara akan kembali jelas.

No comments:

Related Posts with Thumbnails