Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Sunday, April 10, 2016

Ajaran Zarathustra dan Agama Majusi

Agama ini dikenali sebagai agama Parsi lama/ Zarathustra/Zoroaster/Zoroasterisme. Kemudiannya sebagai Majusi.

Agama Zoroaster dikembangkan di Parsi (sekarang ialah wilayah Iran dan sekitarnya).

Yang membawa ajaran ini ialah Zarathustra.

Zarathustra dipercayai hidup sekitar 500-600 tahun SM.

Zarathustra lahir dalam keadaan tersenyum.

Lahir sahaja Zarathustra, Raja Durasan terus bergementar. Hal ini kerana tukang tiliknya memebritahu bahawa ada seorang anak dilahirkan dan anak itu akan menggugat si raja.

Raja Duarasan perintahkan 3 orang suruhan menculik bayi itu dan mencampakkannya ke dalam nyalaan api sebuah kuil agama Parsi. Bayi itu tidak terbakar, malah bermain-main dengan api tersebut.

Sekali lagi bayi itu diculik lalu diletakkan di tengah padang lembu agar dia dipijak-pijak oleh lembu. Tapi salah seekor lembu datang dan mengawal bayi itu.

Diculik lagi lalu diletakkan dalam gua serigala. Ketika serigala=serigala hendak masuk, kaki serigaal-serigala itu terpaku ke tanah. Kemudian datang dua ekor kambing menyusukan si bayi.

Cubaan Raja Durasan membunuh Zarathustra gagal.

Setelah dewasa, Zarathustra pergi beruzlah/ berkhalwat/ bermeditasi di Gunung Sabalan. Suatu hari Zarathustra didatangi Vonu Manah (utusan Tuhan iaitu malaikat) yang menyampaikan kata-kata Tuhan (wahyu) kepadanya.

Antara wahyu yang sampai kepadanya ialah : “Orang inilah yang Aku (Tuhan) temui di sini, yang dia seorang sahaja sudah menerima wahyu Kami.”

Menurut Zarathustra, Tuhan iaitu Ahura Mazda sentiasa menyeru manusia ke arah cahaya/kebaikan/kebenaran. Manakala ada satu lagi kuasa jahat iaitu Ahriman (atau Angro Mainyu) yang sentaisa menyeru manusia kea aah kegelapan/kesesatan/kejahatan.

Cara untuk mengalahkan Ahriman ialah melalui tiga cara : fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan buat yang baik-baik.

Tiga cara ini disebut humata, hukata dan huvarsta.

Zarathustra melarang penyembahan berhala dan dewa-dewi.

Lebih kurang 10 tahun berdakwah, dia hanya dapat seorang pengikut yang benar-benar beriman.

Pada usia 40 tahun, dia menukar strategi dengan berdakwah kepada raja zaman itu iaitu Kavi Vishtapa.

Raja bersetuju memeluk agama Zarathustra sekiranya Zarathustra menang perdebatan dengan tokoh-tokoh agama kerajaan.

Perdebatan berlangsung selama 3 hari dan ternyata Zarathustra di pihak yang benar. Raja dan rakyat pun memeluk ajaran Zarathustra.

Jiwa orang yang mati akan diserahkan kepada Pemegang Buku Kehidupan. Humata, hukata dan huvarsta akan disemak.

Sekiranya banyak kebaikan, jiwa itu akan dihantar ke langit (syurga). Yang banyak keburukan, akan dihantar ke neraka yang penuh seksaan.

Zarathustra meninggal dunia kerana ditikam oleh seorang askar ketika tentera Tunisia menyerang kota Balkh. Usianya 77 tahun.

Kitab suci agama ini dikenali sebagai Kitab Avesta/Zend Avesta.

Kitab Avesta terdiri daripada 21 bab. Setiap baba da 200 muka surat. Tetapi yang tersisa sekarang hanayalah 5 bab. Yang lain musnah dalam serangan Alexander the Great.

Asalnya Kitab Avesta ditulis dalam bahasa Zand (bahasa Parsi kuno). Oleh kerana semakin ramai yang tidak tahu bahasa itu, kitab Avesta ditulis pula dalam bahasa Pahlavi.

5 bab itu ialah Yasna, Vispered, Vendidad, Yasht & Khorda Avesta.

Ahura Mazda ada banyak nama, dikatakan ada 101 nama seperti Yang Mencipta, Yang Melihat, Yang Mengetahui, Yang Pengasih, Yang Pemurah, Yang Berkuasa, Yang Besar, Yang Dipuja, Yang Tidak Aad Akhirnya, Yang Suci, Yang Tinggi, Yang Benar, Yang Menyebabkan Segala-galanya, Yang Menolong, Yang Menjaga, Yang Tidak Dapat Dilihat (Yang Ghaib), Yang Agung, Yang Kekal Abadi, Yang Menghitung, dan lain-lain.

Dalam Buku Yashna dikatakan : “Sebutlah dan ulanglah (*berzikir) namaKu pada setiap hari dan setiap malam.”

Api dianggap sebagai simbol cahaya, terang dan kebenaran. Selepas zaman Zarathustra, api yang dinyalakan di rumah-rumah ibadah agama Zarathustra mula dianggap mulia dan akhirnya sampai ke peringkat dipuja dan disembah. Dari sinilah wujudnya agama yang dikenali sebagai agama Majusi pada zaman Rasulullah saw.

Pada hari Akhirat, manusia akan dihidupkan semula untuk diadili oleh Ahura Mazda. Manusia akan melalui satu titian yang bernama Cinvat atau Civanto Peretu. Di bawah titian ini terdapat arus ombak gelombang cairan logam yang bernyala-nyala (neraka). Titian ini sangat halus, lebih halus daripada rambut.

Orang baik akan dimasukkan ke dalam Paridaeza (Paradise/Firdaus). Yang jahat akan dimasukkan ke dalam Gehannam (Jahannam).

Sembahyang mereka 5 kali sehari semalam. Sebelum sembahyang, ada upacara seakan-akan wudhuk.

4 unsur alam dipandang suci iaitu tanah, api, air dan angin. Oleh itu mayat tidak boleh terkena semua itu. Maka mereka tidak mengebumikan mayat, membakar mayat, tidak menghanyutkan mayat dan tidak membiarkan mayat begitu sahaja. Sebaliknya mereka menjalankan upacara ‘pengkebumian langit’.


Abu Zulfiqar Al-Amsyari

Mac 2016

*Tulisan ini merupakan nota ringkas saya ketika menerangkan secara ringkas tentang agama Majusi dalam salah satu kuliah KItab Ihya’ ‘Ulumuddin, sebagai memenuhi permintaan hadirin dalam kuliah sebelumnya.

No comments:

Related Posts with Thumbnails