Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Friday, June 21, 2013

Tentang Ajaran Ahmad Al-Hasan Al-Yamani

MUQADDIMAH

Ajaran demi ajaran muncul ke tengah masyarakat kita. Ada ajaran yang bagus, ada yang sebaliknya. Biasanya pihak kami yang mencari ajaran-ajaran itu untuk diteliti, tapi dengan kuasa Allah SWT, kali ini salah satu ajaran itu sendiri mencari kami. Sebelum ini Ajaran Panji Hitam Langkasuka sendiri pernah mempromosikan ajarannya kepada saya, dan kini Ajaran Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani  pula membuat tawaran. Begitulah jodoh yang diaturkan-Nya.

Ajaran Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani ini tidak berkaitan dengan Ajaran Imam Nasser Mohamed Al-Yamani dan Ajaran Pemuda Bani Tamim Lombok yang pernah kita bentangkan tahun lepas, malahan Nasser Al-Yamani dan Hasan Al-Yamani saling bertelagah di dunia Arab sana  kerana mahu memenangkan Al-Mahdi masing-masing.

Secara ringkasnya, Hasan Al-Yamani berasal dari Iraq. Dia datang dari golongan Syiah, tetapi apabila dia menzahirkan ajarannya, puak-puak Syiah sendiri banyak menentangnya. Pada era Saddam Hussein, kumpulan Hasan Al-Yamani dipantau dan dikawal ketat kerana pihak keselamatan Iraq percaya kumpulan ini terlibat dengan keganasan. Selepas Saddam jatuh, kumpulan ini lepas bebas sehinggakan pengikut-pengikutnya terdapat di beberapa negara. Di negara ini, pengaruhnya baru bertapak.

Artikel ini saya hidangkan dalam bentuk  pemberitahuan sahaja, tanpa meletakkan apa-apa hukum. Hal ini kerana kami yakin para pembaca sendiri boleh meletakkan hukuman yang sesuai.


TATACARA BAI’AH

Berikut ialah cara berbai’ah kepada Imam Ahmad al-Hasan Al-Yamani sebagaimana yang ditulis oleh salah seorang pengikutnya kepada saya (apabila saya memintanya) :

Cara untuk bai'ah adalah dengan memberi kesaksian kepada Tauhid, Nubuwwah, serta Imamah Aimmah(as) dan para Mahdi.

Cara-cara untuk berbai'ah kepada Imam Ahmad Al Hasan Al Yamani (a.s). Ianya cukup lafaz sekadar di dalam hati dengan mengucapkan kalimah:

1. Asyhadu an la ilaha ilallah
2. Asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu
3. Asyhadu anna Aliyyan wal Aimmata min wuldihi hujajullah
4. Asyhadu anna Ahmad Al hasan wal Mahdiyyin min wuldihi hujajullah

Terjemahan Bahasa Melayu:

1. Aku bersaksi bahawa Tiada Tuhan Melainkan Allah
2. Aku bersaksi bahawa Muhammad Adalah Pesuruh Allah
3. Aku bersaksi bahawa Ali dan para Imam dari keturunannya adalah Hujah-Hujah Allah
4. Aku bersaksi bahawa Ahmad Al Hasan dan para Mahdi dari keturunannya adalah Hujah-Hujah Allah.

Kemudian mandi (ghusl) taubah dengan niat "nawaitu ghusl at taubah qurbatan ilallah." Cara-cara ghusl tawbah adalah sama sepertimana ghusl al janabah ( mandi wajib selepas junub).

Kemudian sujud syukur kepada Allah swt. Cukup sekadar membaca "Alhamdulillah" atau "Shukran lillah" sebanyak 3 kali semasa sujud.

PENJELASAN :

Ada perbezaan yang ketara antara amalan kita dengan amalan mereka :
1.       Kalimah Syahadah kita terdiri daripada 2 kalimah, tetapi kalimah-kalimah bai’ah di atas terdiri daripada 4 kalimah. Dimasukkan Saiyidina Ali, para imam, keturunannya, Ahmad Al-Hasan Al-Yamani dna para Mahdi.
2.       Dua Kalimah Syahadah kita bersambung/tidak terpisah antara kedua-duanya kerana dihubungkan dengan huruf “wau”/perkataan “wa” yang bermaksud “dan”, tetapi kalimah-kalimah bai’ah itu saling tidak berhubungan.


AZAN

Beginilah bacaan-bacaan azan mereka :

Allahu Akbar(4x)
• Allah Maha Besar

Asyhadu alla ila ha illallah(2x)
• Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah

Ayshadu anna Muhammadar Rasulullah(2x)
• Aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah

Asyhadu anna Aliyyan wal Aimmata min wildihi Hujjajullah(2x)
• Aku bersaksi bahawa Ali dan Imam-imam dari keturunannya adalah Hujjah Allah

Asyhadu anna Al Mahdi wal Mahdiyyin min wildihi Hujjajullah(2x)
• Aku bersaksi bahawa Mahdi dan Mahdi-mahdi dari keturunannya adalah Hujjah Allah

Hayya alas Solah(2x)
• Marilah menunaikan Solat

Hayya alal Falah(2x)
• Mari menuju kejayaan

Hayya alal khairil amal(2x)
• Mari menuju sebaik-baik amalan

Allahu Akbar(2x)
• Allah Maha Besar

Laila haillallah(2x)
• Tiada Tuhan selain Allah


Maksudnya ada tambahan. Iqamah mereka juga ada tambahan.


TATACARA SOLAT

Antara perlakuan ketika solat yang berlainan dengan amalan kita :

1.       Solat mereka dimulakan dengan 7 takbir, kita hanya satu.
2.       Kedua-dua belah tangan mereka diletakkan di sisi sewaktu berdiri, tangan kita di badan.
3.       Sujud mereka di atas tanah, batu atau hasil tanah yang dibawa, kita sujud di atas apa yang ada di situ, yang sesuai.
4.       Selepas memberi salam, ada takbir 3 kali.KEPERCAYAAN MEREKA

Tulis pengikutnya ketika mempromosikan ajaran ini kepada saya :

“Kami adalah Pendokong Imam Al Mahdi (a.s), pengikut Imam Ahmad Al Hassan Al Yamani (a.s). Kami daripada pelbagai bangsa dan negara keseluruhannya memperakukan bahawa Imam Ahmad Al Hassan (a.s) adalah pendiri (Qoim) keluarga Muhammad (a.s) iaitu Al Yamani, pewaris dan utusan Imam mahdi (a.s) kepada umat Islam, utusan Isa (a.s) kepada penganut Kristian dan utusan Ilyas (a.s) kepada kaum Yahudi. 

PENJELASAN :

Dakwa mereka :
1.       Mereka ialah pendukung Imam Al-Mahdi.
2.       Mereka ialah pengikut Imam Ahmad Al-Hassan Al-Yamani.
3.       Ahmad Al-Hassan ialah pendiri keluaraga Nabi Muhammad.
4.       Ahmad Al-Hassan juga pewaris merangkap utusan Imam Mahdi.
5.       Bahkan dia juga utusan Nabi Isa kepada penganut agama Kristian.
6.       Dan utusan Nabi Ihyas kepada kaum Yahudi.


Bersambung……

2 comments:

Anonymous said...

Ada sambungan nya tuan?

Unknown said...

Apakah pandangan saudara tentang ajaran ini ?

Related Posts with Thumbnails