Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Friday, September 14, 2012

Nabi Isa, Kematiannya dan Hari Kiamat


PERSOALAN 3 :
Surah Ali Imran : 55 ini bagi pendapat saya seperti menerangkan apa yang berlaku sebelum salib itu berlaku kerana di akhir ayat itu mengatakan 'Kemudian kepadaKu engkau kembali (Marji'ukum) lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan'. Jadi, bagaimana pendapat Ustaz?

PENJELASAN :
Mula-mula kita lihat maksud ayatnya :
 “(Ingatlah) ketika Allah berfirman, “Wahai Isa! Aku mengambil jiwamu (MUTAWAFFIIKA) dan mengangkatmu kepada-Ku, dan menyucikanmu daripada orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir HINGGA HARI KIAMAT. KEMUDIAN kepada-Ku engkau kembali, lalu Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan.” (Aali ‘Imraan : 55)

Pada ayat ini perkataan ‘MARJI’UKUM’ tidak membawa pengertian ‘MATI’. “MARJI’UKUM” ini berlaku selepas kita mati iaitu apabila kita semua dibangkitkan semula pada hari kiamat nanti, atau dalam kata lain ketika kita ‘KEMBALI KEPADA ALLAH PADA HARI AKHIRAT NANTI’. Buktinya terdapat pada banyak ayat seperti Al-Maidah 105, Al-An’am 60, Al-An’am 164, Yunus 4, Al-Ankabut 8 dan lain-lain. Kita ambil satu sebagai contoh :

“Bagaimana kamu engkar kepada Allah, padahal kamu (asalnya) mati (iaitu sebelum kita dilahirkan), lalu Dia menghidupkan kamu (di dunia), kemudian Dia mematikan kamu (meninggal dunia), lalu Dia menghidupkan kamu kembali (pada hari akhirat). KEMUDIAN kepada-Nyalah kamu dikembalikan (TURJA’UN).” (Al-Baqarah : 28)

Ketika itulah amalan-amalan kita akan ditimbang dan diberi pembalasan oleh Allah SWT, atau dalam kata lain “Allah beri keputusanNya”. Ketika kita mati, Allah belum beri keputusanNya. Pada hari kebangkitan kelaklah baru Allah beri keputusanNya tentang segala perkara.

Bukti mengatakan HARI KIAMAT ialah hari kebangkitan :
“Maka Allah akan mengadili mereka (orang Yahudi dan Kristian) pada HARI KIAMAT tentang apa yang mereka perselisihkan (maksudnya Allah akan beri keputusanNya).” (Al-Baqarah : 113)

“…dan pada HARI KIAMAT mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat.” (Al-Baqarah : 85)

“Dan hanya pada HARI KIAMAT sahajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia beroleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.” (Aali ‘Imraan : 185)

Apa sandaran lain untuk kita mengatakan “MARJI’UKUM’ pada ayat ini ialah pada hari akhirat? Kita lihat ayat sebelumnya yang mengatakan pengikut Nabi Isa di atas orang-orang yang kafir SAMPAILAH KE HARI KIAMAT. KEMUDIAN barulah Nabi Isa dan orang lain melalui proses ‘MARJI’UKUM’, iaitu selepas hari kiamat. Maksudnya proses ini berlaku selepas hari kiamat berlaku, iaitu hari kebangkitan. Maka ketika Nabi Isa ditawaffakan dan diangkat, dia belum mati. Dia juga belum ‘kembali kepada Allah’ (marji’ukum) melainkan ‘diangkat’ (mutawaffiika dan raafi’uka) kepada Allah.

Dalam Bible ada dikatakan :
“Dan ketahuilah, aku (Nabi Isa) menyertai kamu (para pengikut ajarannya) senantiasa sampai ke akhir zaman." (Matius : 28 : 20)

Perkataan di atas mungkin membawa maksud Nabi Isa belum mati. Dia masih hidup sehinggalah ke akhir zaman.

Sekiranya “MARJI’UKUM” pada ayat ini mahu ditafsirkan sebagai meninggal dunia, ia masih menunjukkan yang Nabi Isa belum meninggal dunia ketika dia melalui proses ditawaffa dan diangkat. Buktinya, kita ikuti urutan peristiwa dalam ayat ini :
1.      Allah ambil/pegang jiwa Nabi Isa. (Mutawaffiika)
2.      Allah angkat jasadnya kepadaNya. (Raafi’uka)
3.      KEMUDIAN barulah Nabi Isa dan lain-lain dimatikan, iaitu dengan kata : “KEMUDIAN kepada-Ku engkau kembali.” (Marji’ukum)

Tumpuan kita ialah pada perkataan ‘KEMUDIAN’. Kalau pada urutan nombor 1 itu Nabi Isa sudah dimatikan (sudah diambil nyawa/ sudah kembali kepada Tuhan/ sudah meninggal dunia),  ia sudah bertentangan dengan urutan pada nombor 3. Kalau sudah mati, takkanlah dia mati lagi sekali? Hal ini membuktikan pada urutan nombor 1 itu Nabi Isa belum mati, cuma direhatkan dan diangkat kepada Allah SWT.

Saya berpandangan firman Allah kepada Nabi Isa ini berlaku selepas peristiwa penyaliban walaupun peristiwa-peristiwa itu berlaku sebelum penyaliban. Jadi memang benarlah seperti kata anda bahawa peristiwa-peristiwa itu berlaku sebelum penyaliban. WaAllahua’lam.

Abu Zulfiqar
14 SEPTEMBER 2012

No comments:

Related Posts with Thumbnails