Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Sunday, August 26, 2012

Ajaran Aziz Lombok - Isu Nama Al-Mahdi


Dalam tempoh lebih kurang 20 hari diasak oleh para mujahid dari Malaysia dan Indonesia, semakin banyak kesalahan-kesalahan ajaran Abd Aziz Lombok (yang mengaku dirinya sebagai Al-Mahdi Cucu Nabi Ibrahim, Pemuda Bani Tamim, dan Ka’abah dibina oleh Nabi Ibrahim untuk dirinya) terkeluar.

Antara yang terkini, dulunya mereka menolak hadith-hadith tentang nama Al-Mahdi (iaitu Muhammad/Ahmad) kerana katanya palsu. Maklumlah, nama Al-Mahdi utama mereka iaitu Al-Mahdi Cucu Nabi Muhammad ialah Nasser (ada dua Al-Mahdi dalam ajaran Nasser Mohamed Yaman dan Abdul Aziz Lombok ini) dan Al-Mahdi sampingan mereka iaitu Al-Mahdi Cucu Nabi Ibrahim ialah Abdul Aziz (konsep DUA AL-MAHDI ini memang menyukarkan mereka mendapat sokongan umat Islam). Mereka menolak hadith-hadith berkenaan kerana yakin Nasser tahu hadith mana yang palsu mana yang tidak melalui ilmu ghaib,  tanpa menggunakan kajian ilmu mustalah hadith.

“Dunia ini tidak akan hancur sehinggalah (muncul) seorang lelaki dari kalangan kaum keluargaku (ahlul bait, keturunanku), yang NAMANYA SEPERTI NAMAKU (iaitu Muhammad), memerintah seluruh bangsa Arab.” (Turmizi)

“Dunia tidak akan kiamat sehinggalah Allah mengutus seorang lelai yang NAMANYA SEPERTI NAMAKU, dan NAMA BAPANYA SEPERTI NAMA BAPAKU.” (Thabrani, Al-Hakim, Abu Syaibah)

“Nama yang dikenakan Al-Mahdi ialah NAMAKU (iaitu Muhammad), perawakannya seperti perawakanku, akhlaknya seperti akhlakku, dan kuniyahnya ialah Abu Abdullah.” (Abu Daud, Abu Nu’aim)


Tapi tiba-tiba sekarang Aziz Lombok mengaku pula pada namanya dan nama Nasser ada nama "Muhammad/Ahmad". Sekejap aja hadith-hadith palsu boleh bertukar jadi hadith-hadith yang diterima pula setelah ajaran mereka diasak bertubi-tubi oleh para pejuang. Jadi, ke mana perginya ilmu ghaib Nasser Mohamed dan ke mana pula perginya keyakinan mereka bahawa Nasser tahu mana hadith yang palsu dan mana yang bukan? Nampaknya ajaran mereka semakin runtuh dan terus runtuh.
.
Ini kata-kata Tuan Aziz Lombok pada 18 Ogos : "Kenapa ALLOH subhanahu wata'ala tidak kasi tau saya tentang nama imam mahdi di tahun 2002 ??? karna nama beliau ada di nama saya #(ABDUL AZIZ MUHAMMAD) + (NASER AHMAD)# jadi dua-duanya nama rasul di ambil MUHAMMAD dan AHMAD sallallohu alaihi wa sallam."

Sudah saya balas, tapi tiada penjelasan lanjut dari Aziz Lombok : "Namanya Abdul Aziz, dari mana datangnya Muhammad? Nama Nasser itu Nasser Mohamed, dari mana datangnya Ahmad?"

Hal ini kerana nama Al-Mahdi Cucu Nabi Ibrahim/Pemuda Bani Tamim Lombok ini ialah Abdul Aziz. Nama bapanya Muhammad Nasir/Nashir. Setelah kedudukannya semakin goyah, tiba-tiba pula mahu mengaitkan nama sang bapa dengan namanya, agar nampak ada “Muhammad”nya di situ. Nama Al-Mahdi utama iaitu Cucu Rasulullah pula ialah Nasser Mohamed/Muhammad. Dari mana pula Abdul Aziz mengatakan nama Si Nasser ialah Nasser Ahmad? Takkanlah nama imam sendiri pun boleh terkeliru?

Padahal dulunya mereka menolak hadith-hadith tentang nama Al-Mahdi, siap dengan slogan yang maksudnya lebih kurang : "Lihat ilmunya, bukan namanya." Slogan ini dibuat supaya umat Islam tidak mengaitkan hadith-hadith tentang nama Al-Mahdi iaitu Muhammad/Ahmad dengan Nasser Al-Yamani. Sekarang sudah mula berubah, hendak mengaitkan pula. Sudah jelas bagai matahari, pegangan mereka ini terumbang-ambing, tiada kestabilan dan kacau-bilau. Beginikah ajaran Al-Mahdi dan Pemuda Bani Tamim?

Abu Zulfiqar
26 OGOS 2012

No comments:

Related Posts with Thumbnails