Kajian dan pemerhatian ringkas tentang Al-Quran, As-Sunnah (hadis), agama-agama dunia, kitab-kitab suci pelbagai agama, manuskrip-manskrip kuno, alam semesta (bumi dan angkasa lepas), ilmu perbandingan agama, sejarah, peristiwa-peristiwa akhir zaman, kiamat, alam akhirat, alam ghaib, sains, astronomi (falak) dan lain-lain ilmu alam.

Monday, May 18, 2009

Kuliah - KENALI NASRANI & KISAH MARYAM

Apakah is kandungan Bible yang utama?
Di mana kita boleh dapatkan sisa-sisa kitab Taurat, Zabur dan Injil untuk dibaca?
Dari mana asal sebutan "Nasrani" / "Nasara"?
Apa itu "Nasrani" menurut orang-orang Melayu?
Siapa itu "Kristian"?
Apakah nama-nama Nabi Isa dalam al-Quran?
Bagaimanakah kisah Maryam (ibu Nabi Isa)?


No comments:

Related Posts with Thumbnails