Tuesday, September 11, 2012

Tidur dan Hubungannya dengan Kematian


PERSOALAN 2 :
Apabila roh diambil, maka matilah jasad. Namun bukankah tidur itu mati sementara?

PENJELASAN :
Memang benar, tidur itu mati sementara. Mati sementara tentunya tidak sama dengan mati sebenar.

Mati sementara = tubuh masih bernyawa, tidak keras kaku, tidak pucat dan tidak sejuk. Ketika ini jiwa (an-nafs) kita dipegang/diambil oleh Allah dan akan dikembalikan.
Mati sebenar = tubuh sudah tidak bernyawa, keras kaku, pucat dan sejuk. Ketika ini jiwa (an-nafs) kita dipegang/diambil oleh Allah dan tidak dikembalikan.

Abu Zulfiqar
11 SEPTEMBER 2012


*Tulisan ini ialah sambungan kepada persoalan "Perbezaan Antara Roh dan Jiwa"  di http://myalexanderwathern.blogspot.com/2012/09/perbezaan-antara-roh-dan-jiwa.html

0 comments:

Related Posts with Thumbnails